Aller au contenu
Punëtori sociolinguistike dhe mësim I Frëngjishtes

ASL / Français

Një proces trajnimi dhe mbështetje që u afrohet atyre qe vijnë nga këtu nga ndonjë vend tjetër.
Nje angazhim për të u integruar në France ,falë gjuhës dhe ne këtë mënyrë për të lehtësuar jetën e përditshëm dhe ndryshaur vendin e jetës.

Programi gjatë nje vitit. Hyrje dhe dalje te përhershme. 2 Sezona të regjistrimit në vit në fund të gushtit dhe fillim të Janarit. Testi sipas pozites se nivelit te gjuhes Frëngjishtes.
Për të u regjistraurë në Kurs ,sillni me veti: Letronjoftimin apo (Pasaporten), numrin Caf dhe, kontraten e OFII CIR nëse është Aplikushme.

Çmimet në bazë të të ardhurave mujore ,dhe ne bazë te numrit te Kursev të Zgjedhura. Nuk Ka Mësim gjatë pushimeve Shkollore.

ASL Kursi Për të fokur (Klasa ditën dhe në mbrëmje)
Punëtori e përvetësimi për hapësirat sociale të qytetit,dhe te lagjes. Për njerëzit që kanë vështirësi në procedurat dhe për frëngjishten e përditshme ose që dëshirojnë të përmirësohen gjateTe folurit.
Asl Përmisim:
Seminar për konsolidimin e frëngjishtes me shkrim dhe me gojël
Asl frangjishtja në shkrim në përditshmeri

Metrizimi i leximit dhe shkrimit i domesdoshem ne jeten aktuale.

Punëtori të tjera mësimore dhe konsolidime.
Kodi per patente shoferit, kurs per përmisimin e shkrimit ne gjuhen Frengjisht, kurs shkrim-leximi, te Jetojmë së bashku, përforcimi, ne perdorimin e Kompjuterit IT ...
Kurs per Analfabetizmi
Punëtori individuale për mbështetjen e leximit dhe shkrimit për personat mbi 16 vjeç që janë arsimuar në Francë.